ASISTA


RSS kanál
Nabídka rekvalifikačních kurzůNabídka rekvalifikačních kurzůAktuality a novinky

KALENDÁŘ AKCÍ

Červenec 2024
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Kliknutím na požadovaný den zobrazíte detail plánovaných akcí.


Diskriminace na trhu práce a co s tím


AKTUALITY


Příprava a realizace genderových auditů
Asista, s.r.o. předkládá projektovou žádost na realizaci genderových auditů pro firmy, školy, obce apod. Realizace je pro tyto instituce zcela ZDARMA. Více na našich kontaktech.…
Projekt E-cesta startuje
1.5.2014 byl zahájen projekt "E-cesta - podpora vzdělávací nabídky pro účastníky dalšího vzdělávání v cestovním ruchu"…
VŘ 03/2012 - Zajištění Informační vzdělávací kampaně a publicity projektu
ASISTA, s.r.o. vyhlašuje Výzvu pro podání nabídek v rámci projektu „Přijedeme za Vámi aneb postupujme odpovědně“ - CZ.1.07/3.1.00/37.0058   Výsledek Výzvy ke stažení zde …

další aktuality

 

STUDIJNÍ ZÓNA

Přihlášení do studijní zóny pro účastníky probíhajících vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzů. Uživatelské jméno je přidělováno Vaším lektorem.

Uživatelské jméno:
Heslo:

Úvodní strana >

Úvodní strana

Více informací o termínech, cenách naleznete na

www.asista.cz/academy


O společnosti


ASISTA s.r.o. je vzdělávací a poradenská společnost , která již od roku 1992 realizuje široké spektrum aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů.


V rámci své činnosti spolupracuje v současné době s regionálními úřady práce a se zaměstnavateli v severozápadních Čechách, ale též se školami a školskými zařízeními, jakož i dalšími vzdělávacími společnostmi.

Od konce 90. let se Asista, s.r.o. podílí na realizaci programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů financovaných ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR: Leonardo da Vinci, Palmif, Phare 2000, Phare 2003, iniciativa Interreg III B a EQUAL. Od roku 2005 se aktivně zapojuje do projektů ESF, a to jak v rámci OP RLZ, tak později též OP LZZ, tak též OP VK. Projekty realizuje převážně na území Ústeckého kraje, některé však mají přesah též do krajů Středočeského či Karlovarského.

V průběhu svého rozvoje vyvinul pracovní tým společnosti celou řadu rekvalifikačních kurzů akreditovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v Praze, jakož i specializovaných motivačních a poradenských programů pro vybrané skupiny nezaměstnaných, které jsou znevýhodněny na trhu práce (dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní, nezaměstnaní se změněnou pracovní schopností, matky po rodičovské dovolené apod.). Od roku 2005 provozuje pro široké spektrum klientů agenturu práce.

Aktivity společnosti Asista, s.r.o. probíhají zejména v regionech Mostecka, Chomutovska, Litoměřicka a Lounska v prostředí vzdělávacích center společnosti, které disponují jak prostory pro výuku, tak pro poskytování asistenční podpory širokému spektru klientů.


Asista, Ltd. is educational and consultancy firm, which has realized wide spectrum activities in areas human sources since 1992. Asista, Ltd. cooperates with Labour Offices and with employers in the northwest of Bohemia. The working team of this company developed a number of educational courses, which are accredited by Ministry of Education youth and body-education in Prag. These courses are intended for different groups of people and also for specialized motivation training courses for chosen group of unemployed people. These people are handicapped on employment market (long-term and repeatedly unemployed people, women after maternity leave and also unemployed people with changed working ability).

Company Asista, Ltd., shared in realization of programs from source European union, especially in program PALMIF (three project as a receiver support) and Leonardo da Vinci (two projects as a partner in international realization team), INTERREG IIIB (project partner). Productive team of workers has involved to developing partnership in frames of initiative EQUAL and PHARE  2000 – Fund of evolvement human source which is intended for evolvement  NUTS II – the northwest. This company is engaged in e-learning education.


Asista, GmbH ist eine Bildungs- und Beratungsgesellschaft, die seit dem Jahre 1992 auf dem Gebiet der Human Ressource Entwicklung  tätig ist. Im Rahmen Ihrer Aktivitäten arbeitet sie mit Arbeitsämtern und Arbeitgebern in Nordwestböhmen zusammen. Im Laufe ihrer Entwicklung hat unser Firmenarbeitsteam eine ganze Reihe von Bildungskursen entworfen, die bei dem Ministerium für Schule, Bildungswesen in Prag zertifiziert sind und für verschiedene Zielgruppen und auch spezialisierte Motivations-  und  Umschulungssprogramme für ausgewählte Gruppen der Arbeitslosen, die benachteiligt am Arbeitsmarkt sind (langfristig und wiederholend Arbeitslose, Arbeitslose mit gesundheitlichem Handicap, Frauen nach Erziehungsurlaub). Das Unternehmen Asista, GmbH hat in den letzten Jahren an Programmumsetzung teilgenommen, die aus den Finanzquellen der Europäischen Union unterstützt worden waren, vor allem in Programm PALMIF als Antragsteller und Leonardo da Vinci zweimal als Partner im internationalem Team. Konzeptionsteam der Gesellschaft nimmt teil in vier  Entwicklungspartnerschaften im Rahmen von der Initiative EQUAL und des Programms Phare 2000 – Fond für Human Ressource Entwicklung, das bestimmt ist für Entwicklung NUTS II – Nordwest. Úvodní strana | O společnosti | Projekty | Rekvalifikace | Další vzdělávání | Poradenství | Agentura práce | Kontakty