ASISTA


RSS kanál
Nabídka rekvalifikačních kurzůNabídka rekvalifikačních kurzůAktuality a novinky

KALENDÁŘ AKCÍ

Únor 2024
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3

Kliknutím na požadovaný den zobrazíte detail plánovaných akcí.


Diskriminace na trhu práce a co s tím


AKTUALITY


Příprava a realizace genderových auditů
Asista, s.r.o. předkládá projektovou žádost na realizaci genderových auditů pro firmy, školy, obce apod. Realizace je pro tyto instituce zcela ZDARMA. Více na našich kontaktech.…
Projekt E-cesta startuje
1.5.2014 byl zahájen projekt "E-cesta - podpora vzdělávací nabídky pro účastníky dalšího vzdělávání v cestovním ruchu"…
VŘ 03/2012 - Zajištění Informační vzdělávací kampaně a publicity projektu
ASISTA, s.r.o. vyhlašuje Výzvu pro podání nabídek v rámci projektu „Přijedeme za Vámi aneb postupujme odpovědně“ - CZ.1.07/3.1.00/37.0058   Výsledek Výzvy ke stažení zde …

další aktuality

 

STUDIJNÍ ZÓNA

Přihlášení do studijní zóny pro účastníky probíhajících vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzů. Uživatelské jméno je přidělováno Vaším lektorem.

Uživatelské jméno:
Heslo:

Úvodní strana >

Systém následného profesního vzdělávání pracovníků obcí


 

Příjemce dotace: Severočeské sdružení obcí
Partneři: Asista, s.r.o., JOB MARKET, s.r.o.

Závěrečná diseminační brožura projektu ZDE


Cíle projektu dle projektové žádosti:

Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji nabídky nových forem celoživotního učení a dalšího profesního vzdělávání pracovníků obecních úřadů a zaměstnanců samospráv v regionu Ústeckého kraje, v souladu se zvýšenými nároky na profesní kvalifikaci po vstupu České republiky do EU.
Projekt je pilotním programem v plánovaném systému dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji, který bude mít za cíl sjednotit, rozšířit a modernizovat další profesní vzdělávání z pohledu dostupnosti, progresivity a efektivity vzdělávacího procesu.

Proč se zapojit do systému dalšího vzdělávání?

- Zvýšení odbornosti v oblasti přípravy projektů, orientaci v grantových schématech, managementu samosprávy, praktické obsluhy PC, anglického jazyka
- Úspora finančních prostředků na vzdělávání pracovníků
- Zvýšení efektivity vzdělávání a cíleného praktického zaměření vzdělávání
- Zkušenost realizátora vzdělávacích aktivit s již realizovaným vzděláváním pracovníků obcí ? akreditovaný program EU Officer a zkušenosti žadatele se vzděláváním v rámci BROÚK. Garance profesní odbornosti lektorského týmu.
- Studium pomocí moderních technologií a progresivních metod eLearningu s garancí expertů ze Západočeské university v Plzni

Jak?

- Prostřednictvím moderních metod distančního vzdělávání ? eLearningu (blended learningu)
- Akreditovaným vzdělávacím kurzem EU Officer
- Zaměřením na praxi a efektivnost vzdělávání
- Individuálním přístupem

Co je to eLearning (blended learning)?

Zjednodušeně řečeno, jedná se o distanční vzdělávání elektronickými prostředky (především internet, cd-romy aj.)
Studium prostřednictvím:
- internetu (tzv.e-kurzy, on line diskuse, autotesty, cvičení apod.),
- multimediálních CD-romů,
- pracovních sešitů
Praktická setkání - víkendové workshopy

Obsah jednoho 4 měsíčního distančního eLearningového kurzu:

Do jednoho kurzu bude zařazeno 10 osob.

1 kurz se skládá z těchto vzdělávacích modulů:

Evropská unie (hlavní instituce EU, jednotný vnitřní trh, legislativa)

Projektová příprava (metodologie předkládání projektu v rámci programů EU, státního rozpočtu, kraje apod., nástroje    financování)

Management samosprávy (komunikace, jednání, time management, řízení informací ve veřejné správě/samosprávě, regionální rozvoj)

Obsluha PC (zaměřeno na MS Office, web prezentace)

Jazyková příprava (zaměřená na projektovou Aj)

- Během celého projektu budou realizovány 4 distanční eLearningové kurzy EU Officer (1 kurz=4měsíce) a každého jednotlivého kurzu se zúčastní 10 osob.
- V každém kurzu 5 praktických setkání - workshopů
- Workshopy pro oblast západ v Mostě, workshopy pro oblast východ v Ústí nad Labem
- Realizace kurzů hrazena z rozpočtu projektu, včetně úhrady cestovních nákladů
- Certifikáty MŠMT s celostátní platností a certifikáty IES s mezinárodní platností

Pro koho?

Členové samosprávy měst a obcí a zaměstnanci městských a obecních úřadů z Ústeckého kraje ? s preferencí aktivního absolvování celého programu

Charakteristika základních vstupních požadavků:

- Aktivní přístup ke svému dalšímu profesnímu vzdělávání
- Schopnost věnovat čas distančnímu vzdělávání (samostudium, víkendové workshopy)
- Základní znalost obsluhy PC
- Přístup na internet (doma či v práci)

Kdy?

Únor 2007-duben 2008
Přesné termíny jednotlivých běhů kurzů budou upřesňovány dle dotazníkového šetření

Co získáme pro obec?


Kvalifikovaného pracovníka schopného základní orientace v problematice EU, grantových schématech EU,ÚK a ČR, který bude schopen formulovat projektové cíle, strukturu projektu a zvládne základní orientaci při zpracovávání projektových žádostí. Zvládne projektovou angličtinu, zdokonalí se v obsluze PC a prakticky si osvojí dovednosti zaměřené na management samosprávy.

Kontakt pro informace a přihlášky:
SESO,
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem
Tel: 475 657 500
Fax: 475 657 799
E-mail: reditel@seso.cz

stánky projektu:
www.seso.cz/esf, www.seso-kurzy.czÚvodní strana | O společnosti | Projekty | Rekvalifikace | Další vzdělávání | Poradenství | Agentura práce | Kontakty