ASISTA


RSS kanál
Nabídka rekvalifikačních kurzůNabídka rekvalifikačních kurzůAktuality a novinky

KALENDÁŘ AKCÍ

Červen 2024
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kliknutím na požadovaný den zobrazíte detail plánovaných akcí.


Diskriminace na trhu práce a co s tím


AKTUALITY


Příprava a realizace genderových auditů
Asista, s.r.o. předkládá projektovou žádost na realizaci genderových auditů pro firmy, školy, obce apod. Realizace je pro tyto instituce zcela ZDARMA. Více na našich kontaktech.…
Projekt E-cesta startuje
1.5.2014 byl zahájen projekt "E-cesta - podpora vzdělávací nabídky pro účastníky dalšího vzdělávání v cestovním ruchu"…
VŘ 03/2012 - Zajištění Informační vzdělávací kampaně a publicity projektu
ASISTA, s.r.o. vyhlašuje Výzvu pro podání nabídek v rámci projektu „Přijedeme za Vámi aneb postupujme odpovědně“ - CZ.1.07/3.1.00/37.0058   Výsledek Výzvy ke stažení zde …

další aktuality

 

STUDIJNÍ ZÓNA

Přihlášení do studijní zóny pro účastníky probíhajících vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzů. Uživatelské jméno je přidělováno Vaším lektorem.

Uživatelské jméno:
Heslo:

Úvodní strana > Další vzdělávání > eLearning >

eLearning

Společnost Asista, s.r.o. se zabývá zaváděním eLearningu do procesu vzdělávání  od roku 2001, kdy byly zpracovány první návrhy projektů v rámci programu Phare 2000. Snahy o zefektivnění výuky a zavádění moderních forem vzdělávání i v rámci realizace rekvalifikačních kurzů vyústily v úspěšně implementovaném projektu KOMBI - kombinované vzdělávání pro nezaměstnané. V rámci tohoto projektu se podařilo úspěšně ověřit efektivitu elektronických forem vzdělávání v rámci pilotních kombinovaných (blended learningových) kurzů.

V současnosti Asista, s.r.o. spolupracuje se Severočeským sdružením obcí na implemetnaci projektu Systém následného profesního vzdělávání pracovníků obcí. V rámci projektu bude užito elearningových forem výuky pro potřeby zefektivnění a zpřístupnění dalšího vzdělávání pracovníkům obcí.

Dalším projektem jehož je Asista, s.r.o. realizátorem je projekt Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji (TUTOR). Projekt řeší aktuální poptávku lektorů, metodických pracovníků a konzultantů po praktickém zvládnutí vývoje elearningového kurzu a procecu tutorování e-kurzu.

V rámci našich eLearningových řešení dlouhodobě spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni, s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a s firmou RENTEL, a.s.

Aktuálně realizované projekty s podporou eLearningových metod: EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji, Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní

Co je eLearning?

eLearning v širším slova smyslu znamená proces, který popisuje a řeší tvorbu, distribuci, řízení výuky a zpětnou vazbu na základě počítačových kurzů, kterým stále častěji říkáme e-learningové kurzy.
Tyto aplikace většinou obsahují simulace, multimediální lekce, tj. kombinace textového výkladu s animacemi, grafikou, schématy, auditem, videem a elektronickými testy. Říká se, že každý student si může zvolit formu vzdělávání, která mu nejvíce vyhovuje.

Pokud se tedy na pojem e-learning podíváme zblízka, můžeme zcela jistě říci, že jde o velmi kvalitní doplněk stávajících možností vzdělávání.

Jaké jsou přínosy eLearningu:

- Snížení nákladů na klasické vzdělávání. Jedná se především o náklady na pronájme učeben, zajištění studijních materiálů, cena za lektora, doprava a další. Nesmíme zapomenou na náklady, které nám vznikají v době, kdy je zaměstnanec na školení a nevykonává svoji práci. V případě eLearningu všechny tyto náklady jsou sníženy na minimum.
- Časově nezávislé a individuální studium. Student sám volí dobu, kdy se bude vzdělávat, nebo-li vzdělává se ve chvíli, kdy to potřebuje a když se chce učivu věnovat. Absolvuje kurzy dle vlastních potřeb - věnuje učivu tolik času, kolik potřebuje, volí rychlost učení, typ a formu kurzu, kdykoliv si může látku zopakovat a ověřit si svoje získané znalosti.
- Zajištění vysoké úrovně předávaných znalostí a jejich udržování.
- V rámci hodnocení je jistá závislost na lektorovi a nemusí přesně korespondovat s úrovní znalostí studenta. Také zjištění toho, jaké informace si student z kurzu odnesl a zda je bude schopen využít v praxi, je těžko měřitelné. V eLearningu je každý student hodnocen podle stejných pravidel. eLearning dává studentovi možnost okamžité zpětné vazby a informuje o jeho výsledcích (jeho i nadřízené).


Bariéry zavedení eLearningu:

- Pro mnohé potenciální zákazníky jsou náklady na potřebné počítačové vybavení, řídící systém a koupi kurz příliš vysoké. I když náklady na provoz jsou poté minimální, nemohou si někteří takovou jednorázovou sumu dovolit.
- eLearning je možné zavést pouze tam, kde si pracovníci uvědomují nezbytnost neustálého vzdělávání a mají dostatečnou motivaci se sebevzdělávat.Úvodní strana | O společnosti | Projekty | Rekvalifikace | Další vzdělávání | Poradenství | Agentura práce | Kontakty